Studentenwerving in het onderwijs: stijgende leerlingaantallen realiseren


Onderwijsmarketing en studentenwerving is een vak apart.

Wij zien hoe dit vak op veel plaatsen wordt uitgeoefend door een willekeurige marketeer of communicatiemanager. studentenwerving

De resultaten daarvan spreken voor zich.

Schooldirecties stellen ons de vraag: Wat moeten wij doen om gericht en succesvol scholieren en studenten te werven?
 

Leerlingen marketing

We starten bij de basis. Wat is het onderscheidend vermogen van het instituut of de opleiding?

Belangrijk is om op drie elementen focus aan te brengen:

 1. Hoe kijken de betrokkenen tegen het aanbod aan?

 2. Wat is de effectiviteit van instroomkanalen (enrolment funnel)?

 3. Wat gebeurt er al op het gebied van studentenwerving en met welk resultaat?

 

Het studieaanbod in Nederland

Onze ervaring maakt zichtbaar dat het in Nederland goed mogelijk is om een opleiding op onderscheidende wijze te positioneren. Zelfs al bestaan er twintig varianten van een opleiding zoals bijvoorbeeld het geval is bij bestuurskunde.

Belangrijk is om eerst in beeld te brengen wat de indruk is die men heeft van de opleiding en het opleidingsinstituut.
Wij betrekken de volgende partijen bij het vaststellen van de positionering:

 • prospects,

 • huidige studententen,

 • alumni,

 • academici,

 • ouders,

 • werkgevers.


We werken hierbij met een vast model waarin we de volgende elementen vastleggen: geschiedenis, concurrentie, SWOT, doelstellingen, strategieën en actieplan.


De eerstgenoemde 3 facetten zullen leiden tot het omschrijven van de positionering in de leerlingenmarkt.


Vanuit de positionering stellen we een communicatieplan op. Voor al deze activiteiten beschikken wij over beproefde modellen.

 

Positionering opleiding/instituut t.b.v. studentenwerving

Studenten werving | brand positionering schema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voordelen die uw instelling geniet bij studentenwerving zoals weergegeven in dit schema:

 1. Eenduidige communicatie zowel intern als extern. Hier staan wij voor! Deze eenduidige communicatie draagt sterk bij aan een hogere instroom.

 2. Heldere communicatie waardoor minder uitval en dus ook een betere mond tot mond reclame. Dit betekent meer inkomsten en mogelijkheid tot verlaging communicatiekosten.

 3. Zwakheden in de communicatie en in de aanpak van studentenwerving worden op een professionele manier in kaart gebracht en structureel aangepakt.

 

Effectiviteit instroomkanalen

 1. We brengen in kaart waar leerlingen (prospects) vandaan komen (beurs, internet, bezoek aan school, aanbeveling etc.). We noemen dit de enrolment funnel.

 2. We gaan daarbij na in hoeverre ze van 'prospect' doorstromen naar voorinschrijvingen en inschrijvingen.

 3. Zo is internationaal bekend dat de slechtste leads vaak afkomstig zijn van het bezoek aan een voorlichtingsbeurs (in Nederland de beurs in Utrecht) terwijl dit één van de duurste communicatiemiddelen is.

 

Wat bereiken we met de enrolment funnel?

 1. Vaststellen effectiviteit van iedere wervingseuro.

 2. Vaststellen of de aantallen op koers liggen en doelen worden gerealiseerd.

 3. We krijgen statistische informatie beschikbaar. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld het aantal benodigde internet leads berekenen of het aantal school-presentaties dat nodig is om de instromingsdoelen te realiseren. 


Met onze werkwijze hebben wij in het afgelopen jaar bij een instituut in het hoger onderwijs een inschrijvingsgroei van 40% (veertig procent) gerealiseerd.
-
Jos de Leyer