Inhoudsopgave

 

Meer Omzet in het MKB

Meer Klanten en Minder Administratieve rompslomp

Meer omzet in het MKB wie wil dat niet? Maar uit onderzoek blijkt dat administratieve lasten en gebrekkige marketing de grootste uitdagingen vormen voor veel MKB’ers.

Meer Omzet in het MKB

Ahmed, directeur van een hoveniersbedrijf, is zich zeer bewust van die uitdagingen. Tot voor kort ervaart hij dagelijks de rompslomp van het managen van zijn relaties en klanten.

De post-it velletjes met notities en acties op zijn bureau zijn de stille getuigen. Hij heeft zijn boekhouding uitbesteed. De facturen maakt hij handmatig en verzendt deze per post.

De verzonden facturen, btw-bonnen en bankafschriften geeft hij elke drie maanden aan zijn boekhouder die voor hem de btw-aangifte doet.Daarnaast verzorgt de boekhouder de salarisadministratie en belastingaangifte.

Ik besprak met hem: “Hoe zou je het vinden als:

  • Het handmatige administratieve werk flink zou afnemen;

  • Je afspraken en offertes beter zouden zijn vastgelegd en makkelijker opgevolgd konden worden;

  • Je kon beschikken over een geautomatiseerd klantproces voor het opvolgen van klantsignalen. Van offerte tot en met factuur;

  • Je meer tijd kreeg voor marketing en verkoopacties.

  • Je eenvoudig toe te passen hulpmiddelen kreeg voor marketingacties?

 

Op zoek naar minder administratie, lagere kosten en veel effectieve klantopvolging (meer omzet)

Ahmed had hier wel oren naar en vroeg ons hem te helpen met een oplossing die effectievere klantrelaties mogelijk maakt en minder administratief gedoe geeft.

Ook is hij huiverig voor complexe IT-oplossingen die moeilijk te bedienen zijn en die hem afhankelijk maken van een (duur) IT-bedrijf.

Tot voor enkele jaren was dat geen gemakkelijke opgave. Er worden vanuit de wereld van ICT verschillende totaaloplossingen aangeboden.

De grote CRM-systemen vormen voor een MKB-organisatie zoals dat van Ahmed echter een veel te grote investering in licentiekosten, implementatiekosten en systeemonderhoud.

Die systemen bieden ook teveel mogelijkheden voor het MKB. Je betaalt dus voor een uitgebreide functionaliteit die je vervolgens nooit gebruikt. Die oplossingen zijn interessant voor Unilever of andere grote organisaties. Maar die oplossingen zijn onbetaalbaar voor het MKB.

Er waren daarnaast veel (kleine) leveranciers met deeloplossingen op de markt (CRM, mailingen, website, financieel, documenten, servicetickets etc.). Het probleem daarvan is dat die versnipperde benadering veel beheer vraagt, fout gevoelig is (omdat het losse databestanden zijn) en samen ook hoge beheerkosten genereren.

Ze maken je afhankelijk van je IT leverancier.