De toekomst van ICT binnen organisaties

Wij komen in onze praktijk al organisaties met meer dan 1000 medewerkers tegen waar nog maar één IT Demand Manager actief is. En verder is daar niet één IT’er meer te vinden.

In deze tijd publiceren we op onze zustersite een aantal artikelen over Cloud Computing. Deze artikelen zijn speciaal gericht op managers die niet de IT afdeling bemannen.

Een heel bewuste keuze, want wat we zien is dat IT (ICT) bezig is organisaties te verlaten.

Werkt dat goed?

Je gaat het antwoord op deze vraag begrijpen als je vanuit een helicopter view naar organisaties kijkt.

de toekomst van ICT binnen organisaties

Dan zie je dat ICT in een ontwikkeling zit die we langer terug al in de autobranche zagen en nog maar kort geleden in de HR wereld konden waarnemen.

 

Wat zien we vanuit onze helikopter?

 

1. Een perspectief vanuit de bedrijfswagenwereld

Zeventig jaar terug rees Nederland op uit de Tweede Wereldoorlog en de automobiliteit begon een vlucht te nemen. Ook in bedrijven en overheidsorganisaties.

De besteller van de Post reed zijn buitenwijken niet meer op de fiets, maar met een autootje. Ook de monteur van PTT Telecom vervoerde zijn gereedschap en materialen met een bestelwagen.

Defensie, het gevangeniswezen, gemeenten, Philips, maar ook talloze MKB-bedrijven hadden hun eigen wagenpark.

Een vertegenwoordiger reed toen niet in een leaseauto, maar in een bedrijfswagen. En de meeste bedrijven en organisaties hadden die auto’s zelf in beheer en in onderhoud.

Bij de Rijksoverheid verzorgde de RAC, de Rijksautomobielcentrale, die functie en ook gemeenten en bedrijven hadden hun eigen onderhoudsdienst.

Vandaag zie je die functies in organisaties niet meer terug. Iedereen least, ook de overheid en leasemaatschappijen besteden onderhoud uit aan gespecialiseerde garagebedrijven.

Alleen in de vrachtwagenbranche kun je nog echo’s uit het verleden waarnemen. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds een paar gemeenten die het onderhoud van hun vuilnisauto’s zelf verrichten.

Maar dit zijn uitzonderingen die steeds schaarser worden.

Wat je ziet is dat het gebruik van auto’s door organisaties alleen maar is toegenomen, maar het beheer en het onderhoud heeft men uitbesteed aan specialisten in de markt.

eigen wagenpark en eigen onderhoudsdienst

Van eigen wagenpark en eigen onderhoudsdienst is men gemigreerd naar uitbesteed wagenpark (financiering en onderhoud uitbesteed). Van auto van de zaak naar leaseauto.

 

2. De toekomst van ICT binnen organisaties. Een perspectief vanuit HR

In de tweede helft van de jaren zestig en in de zeventiger jaren nam de HR afdeling een grote vlucht. Management in bedrijven evolueerde van scientific management benadering naar de human resource insteek.

Er kwamen allerlei functies bij om dat vorm te geven en die human resources te motiveren en optimaal in te zetten.

Daar waren deskundigen op dat gebied voor nodig, want het management was in die dagen nog nauwelijks geprofessionaliseerd.

De praktijk was dat een goede vakinhoudelijke medewerker groepschef werd en iemand met een HTS- of HEAO-diploma werd manager. Die chefs en managers waren goed in hun vak, maar dat maakte hen nog geen manager.

PZ werd bemand door vormers en trainers, opleiders, specialisten in arbeidsvoorwaarden, loopbaanadviseurs, management development afdelingen, recruitment centers, verzuimconsulenten etc. etc.

In de jaren negentig zien we hier weer een kentering in. Niet dat al deze functies verdwijnen. Nee, ze bestaan vandaag nog steeds, maar in organisaties zie je ze niet meer. Ze hebben zich geconcentreerd in gespecialiseerde bedrijven en een organisatie huurt hen in op momenten dat dat nuttig is.

De HR afdelingDe HR afdeling in de meeste organisaties bestaat nog uit een Regiefunctie die meedenkt over het beleid en zorgt dat managers daarvoor de benodigde ondersteuning binnen handbereik hebben.

Die ondersteuning bestaat uit Self Service Management en Self Service Medewerkersystemen die bijna altijd door een externe organisatie worden geleverd en onderhouden.

De HR manager (want zo wordt hij nu aangeduid) is feitelijk een HR Demand Manager geworden.

Alleen bij organisaties met heel specifieke eigenschappen zie je nog wat meer bezetting intern.

Bijvoorbeeld bedrijven met een eigen cao houden een arbeidsvoorwaardenspecialist in huis.

We zitten nog midden in deze beweging. Naast voorlopers kun je ook organisaties waarnemen die nog steeds forse personeelsafdelingen bezitten.

Dat zie je met name in sectoren waarin de professionalisering van het management nog is achtergebleven.

Sectoren waar nog veel vakinhoudelijk geschoolde mensen als gevolg van een te hoog gehalte inteeltcultuur doorgroeien naar managementfuncties.

De zorg (bijvoorbeeld veel ziekenhuizen) is hier een voorbeeld van. Hier zie je nog grote afdelingen personeelszaken die druk bezig zijn met voor dat management taken te verzorgen die elders al enige tijd door het management zelf worden uitgevoerd.

Wat leren we van deze twee voorbeelden (bedrijfswagens en de HR functie) over de toekomst van ICT binnen organisaties?

 

De toekomst van ICT binnen organisaties

Welke ontwikkelingen zien we?

Welke vergelijkingen? Voor de toekomst van ICT binnen organisaties kijken we naar de ontwikkeling van het vakgebied.

Automatisering, zoals IT en ICT in de dagen werden aangeduid, vond ook haar oorsprong in de jaren vijftig en zestig. Maar de grote vlucht kwam hier pas in de jaren tachtig.

De IBM PC die in 1981 zijn intrede heeft gedaan, werd vanaf 1986 snel populair in de kantooromgeving, vooral toen gebruik kon worden gemaakt van Word processors, zoals WordStar en DisplayWrite 4, en spreadsheetprogramma’s, zoals VisiCalc en Lotus 123.

De toekomst van ICT binnen organisaties maken we zichtbaar door drie ontwikkelingen naast elkaar te leggen. Van die drie ontwikkelingen – bedrijfswagens, Personeelszaken en ICT – is de laatste feitelijk nog de jongste.

De toekomst van ICTOok hier zien we een flinke verscheidenheid.

Maar waar iedereen eens een eigen ontwikkelafdeling in huis had, is dat nu toch een zeldzaamheid aan het worden.

Toch zien we nog forse ICT afdelingen hoewel het aantal ICT divisies en interne SSC’s aan het afnemen is.

De toekomst van ICT binnen organisaties wordt zichtbaar bij organisaties die met 1 M/V Demand Manager in alle ICT ondersteuning voorzien.

Cloud Computing speelt een flinke rol bij de toekomst van ICT.

We zien Cloud Computing een gestage opmars maken. Zelfs in core business systemen, systemen die ook gevoelige informatie bevatten, zoals de financiële verslaglegging (Exact online), zien we Cloud en SaaS oplossingen.

Sprekend over SaaS oplossingen hoor je vaak dat er een beperking kleeft aan SaaS. Die beperking zit hem in de uitwisselbaarheid van data met andere (SaaS) pakketten.

Hiervoor komen in toenemende mate oplossingen op de markt, maar het is nog steeds een beperking.

Iets anders is dat je voor aanpassingen die een Cloud oplossing afstemt op jouw bedrijfssituatie wel degelijk deskundigheid in huis moet hebben die kan zorgen voor parametrisering.

De toekomst van ICT is echter duidelijk. Bij sommigen is het vandaag al zichtbaar en bij organisaties die minder vooruitstrevend zijn, duurt het misschien nog vijftien jaar. Maar het einde van de interne ICT afdeling is nabij.

Zoals je voor een auto naar de leasemaatschappij gaat voor financiering en naar de garage voor onderhoud, zo ga je straks voor ICT naar de Cloud provider.

De toekomst van ICT is dat de Cloud provider je ICT behoefte financiert en onderhoudt.
-
Koos Overbeeke

 

Geen ICT kennis!

Klik dan hier en ontvang meer informatie voor Managers (non-ict managers)

die te maken krijgen met Cloud Computing, Cloud Service modellen en Cloud SLA’s

 

 

Terug van De toekomst van ICT naar de Slagkracht Management directiekamer