Boardroom besluitvorming over ERP, succes in zes stappen

Besluitvorming over ERP is van strategisch belang. De uitvoering van een enterprise resource planning (ERP) systeem, een systeem dat u moet helpen uw bedrijf te runnen, is een kostbaar en complex project.Boardroom besluitvorming over ERP, succes in zes stappen


We kunnen het vergelijken met civieltechnische kunststukjes of omvangrijke bouwprojecten.


En net zoals het geval is met significante civieltechnische bouwprojecten, is ook hier een zekere mate van wijsheid nodig om de uitvoering op tijd te voltooien en om ervoor te zorgen dat het nieuwe ERP-systeem voldoet aan de eisen van uw organisatie.


Daarbij komt dat ERP systemen een organisatie vaak veel nieuwe mogelijkheden biedt.


U zoekt die mogelijkheden en u wilt ERP gebruiken om de resultaten van uw organisatie naar 'een hoger plan' te tillen.


Wij laten u in dit artikel en in ons rapport zien hoe dat kan.


Maar de praktijk is gruwelijk en vaak nemen bestuurders en managers de moeite niet om zich nader te oriënteren en vertrouwen zij blind op specialisten.


U wilt zich echter wel vanuit een bestuurders en businessoptiek oriënteren op ERP en u heeft daar groot gelijk in.

 

Besluitvorming over ERP gaat vaak gierend mis

Het systeem functioneert niet, de migratie loopt mis en de organisatie gaat voor heel veel geld de boot in. Achteraf erkennen de betrokken directieleden en bestuurders bijna altijd dat zij niet in staat zijn geweest het proces goed te begeleiden.


Ze hadden teveel vertrouwen in de systeem integrator, of in de projectmanager, stelden te weinig kritische vragen of wisten niet welke vragen er echt toe zouden doen!


Een ICT directeur verzuchtte laatst hoe hij vaak met diep technische verhalen de directiekamer inging zonder het gevoel te hebben dat hij echt greep op de zaak had. Vanzelfsprekend denken wij dan. Directieleden zijn (meestal) niet in techniek geïnteresseerd. Dat is hun rol niet.


Ieder directielid en bestuurder belast met besluitvorming over ERP kan op veel plaatsen advies inwinnen over de do’s-and-don’ts van een dergelijk project. Maar de enorme hoeveelheid materiaal kan tot verwarring leiden en bevat vaak tegenstrijdige aanwijzingen.


Vanuit het oogpunt van iemand die betrokken is geweest bij meer jaren in ERP-implementatie dan hij graag toegeeft, zijn hier zes korte en to the point stappen naar succes. Deze stappen kunnen u helpen uw doelen te bereiken. U kunt de details over ERP besluitvorming in de directiekamer nalezen in het rapport dat u via deze link kunt verkrijgen.

Rapport ERP voor C-suite managers en bestuurders

De onderstaande gegevens maken het voor ons mogelijk uw informatie te verzenden.

Voornaam:

E-mail adres:


Privacy Policy

Nadat u op de verzendknop heeft geklikt ontvangt u een bevestiging in uw mailbox. Geen bericht? Kijk dan even in uw spambox en markeer ons adres als veilig. Na uw bevestiging ontvangt u de gevraagde informatie per eMail.

ERP systemen picture

ERP is een verzamelnaam

Wanneer wij spreken over ERP dan duiden we hiermee een verzamelbegrip aan. Andere benamingen die u kunt tegenkomen zijn onder meer:

  • e-business suite,
  • MRP,
  • FRP,
  • CRM,
  • SCM,
  • E-HRM en nog meer.

De kenmerken die voor u als senior manager of bestuurder van belang zijn komen voor al deze systemen overeen. Voor het gemak gebruiken wij de term ERP-systeem of ERP-applicatie.


De zes eenvoudige stappen voor besluitvorming over ERP die we hier kort aanduiden worden uitgebreider toegelicht in het rapport ERP voor C-suite managers en bestuurders.

 

 

Besluitvorming over ERP, stap 1: Definieer succes

Dit klinkt simpel, maar in feite vereist dit wat werk. “Betere control” en “beheersbaarheid van financiën en processen” zijn in dit verband te vage termen.


Helaas zijn wij te vaak geconfronteerd met directies en senior managementleden die slechts een vage notie bezitten van de businessresultaten die ze willen zien.


De verwachte businessresultaten moeten meer omvatten dan de algemene omschrijving “een goed werkend systeem”. Lees hoe u tot een effectieve succes definitie komt in het rapport ERP voor C-suite managers en bestuurders.

 

Besluitvorming over ERP, stap 2: Prioriteiten stellen

ERP-implementaties kunnen een oplossing bieden voor een oneindig aantal problemen en voor al die problemen mogelijkheden voor verbetering bieden.


Echter de limiet van wat kan zit niet in de mogelijkheden van het systeem maar in de mogelijkheden van uw mensen en het budget dat u beschikbaar heeft!


Het is daarom van belang dat u prioriteiten stelt met betrekking tot de te realiseren doelen, op te lossen problemen, performance-eisen en wensen.


Het goede nieuws is dat de moderne ERP-systemen genoeg fijnmazig zijn opgezet, waardoor veel functies direct kunnen worden ingevuld zonder dat u meteen alles overhoop hoeft te halen.


Lees hoe u kiest voor een implementatie die bij uw organisatie past in ons rapport. U kunt de details over ERP besluitvorming in de directiekamer nalezen in het rapport dat u via deze link kunt verkrijgen.

 

Besluitvorming over ERP, stap 3: Houd koers en voorkom wijzigingen

ERP voor c-suite managers rapportOp een enkele zeer bijzondere uitzondering na, is het wijzigen van de broncode van een ERP-systeem een zeer slecht idee. Zo’n wijziging wordt meestal aangeduid met de term “maatwerk”.


In Engelstalige gebieden spreekt men van “modification”, wat verwarrend is. In het Nederlandse gebruik is een modificatie namelijk vaak een eenvoudige instellingswijziging die met behulp van standaard parameters kan worden gemaakt. Opletten is daarom de boodschap.


Lees hoe maatwerk de totale kosten van uw systeem explosief kunnen laten stijgen en hoe u dat kunt voorkomen in het rapport ERP voor C-suite managers en bestuurders.

 

Besluitvorming over ERP, stap 4: De verandering voorbereiden

Zelfs wanneer een verandering goed is, dan nog brengt ze de nodige stress teweeg.


En dat is de reden waarom een goede voorbereiding van het executive team, uw personeel, uw leveranciers en soms zelfs uw klanten u het leven gemakkelijker zal maken.


Bereid hen voor op de verandering die het ERP-systeem teweegbrengt. Hoe u dat laat doen leest u in het rapport ERP voor C-suite managers en bestuurders. 

 

Besluitvorming over ERP, stap 5: U verzekeren van actief en tastbaar C-suite support

Actieve ondersteuning en support van collega’s op het senior management level bij zowel de selectie als bij de implementatie van het ERP-systeem is van vitaal belang.


Deze managers zijn verantwoordelijk voor het creëren van een visie voor succes, de samenstelling en de motivatie van het projectteam, de aanschaf van benodigde middelen, en het nemen van besluiten op basis van aanbevelingen van het projectteam.


Lees hoe u uw collega’s betrekt en motiveert in het rapport ERP voor C-suite managers en bestuurders.

 

Besluitvorming over ERP, stap 6: Regel de budgetten voor euro’s en mensen

De aanschaf van licenties, de implementatie en de onderhoudskosten van een ERP-systeem vormen slechts een deel van de werkelijke kosten.


Natuurlijk is het belangrijk om een begroting op te stellen en een budget te realiseren voor deze harde kosten.


Maar voor de meeste organisaties is het moeilijker om de inzet van personeel en mensen met expertise te begroten die daadwerkelijk worden belast met het in gebruik nemen en tot een succes maken van het systeem. De kosten die u hiermee maakt overschrijden vaak het projectbudget.


Lees hoe u effectieve budgetten laat samenstellen en op tijd de juiste mensen paraat hebt in het rapport ERP voor C-suite managers en bestuurders.

 

Besluitvorming over ERP, een laatste opmerking

Nog één ding is verder van belang. U moet uw overall projectmanager goed aansturen. Als u dat doet kost het ‘in control’ houden van het project u niet meer dan één uur per week en bent u ervan verzekerd dat uw projecten altijd binnen de tijdlijn en binnen de geplande kosten blijven.


Hoe u dat doet?

Dat kunt u lezen in ons rapport ERP voor C-suite managers en bestuurders. U kunt de details over ERP besluitvorming in de directiekamer nalezen in het rapport dat u via deze link kunt verkrijgen.
-
Jan Thielen en Koos Overbeeke

 

 


 

Kennismaken met Slagkracht Management

De kracht van uw organisatie ontketenen. Directies en managers realiseren een doorbraak, herstellen prestaties en resultaten en zorgen voor blijvende oplossingen op zeer korte termijn.

Wij nodigen u uit voor meer informatie contact op te nemen met Slagkracht Management door te bellen naar (kantoor) 013 534 8809.